Sản xuất lót ly Giới Thiệu

SẢN XUẤT LÓT LY| NGUYÊN THIỆU
Đ/c: 171 Bis Trần Huy Liệu, Q.PN – TP.HCM
www.sanxuatlotly.com
 Phone: 
Mr Tiến 0938 993 551
Email: Tien.nguyenthieu@gmail.com
Phone: Mr Pháp 0934 031 687
Email:Phap.nguyenthieu@gmail.com
08 629 39 790
Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu -thiết kế - in ấn Vật phẩm nhận diện thương hiệu.
Lót ly nhựa,
Lót ly giây
Lót ly vải nỉ


Post a Comment