Đế lót ly vải nỉ, lót ly quảng cáo, lót ly quán cafe

In  logo lên lót ly vải nỉ, lót ly vải nỉ thêu logo theo yêu cầu.
Cung cấp đế lót ly vải nỉ, lót ly quà tặng, lót ly quảng cáo giá rẻ.
Xưởng in logo trên mọi chất liệu, thêu logo theo yêu cầu.

cung cấp đế lót ly vải nỉ giá rẻ

thêu logo lên lót ly vải nỉ

in logo lên lót ly vải nỉ

lót ly quà tặng

lót ly quán cafe
SN XUT LÓT LY |NGUYÊN THIU
Đ/c: 171 Bis Trn Huy Liu, Q.PN –TP.HCM
Website:www.SANXUATLOTLY.com
Phone: Mr Tiến: 0906 803 118
Email: Tien.nguyenthieu@gmail.com
Phone: Mr Pháp 0934 031 687
Email:Phap.nguyenthieu@gmail.com
Phone: Mr Hoàng 0936 599 168
Email:Nguyenthieukd@gmail.com
Nguyên Thiu
08 629 39 790
Ext 107- Ext 108

Post a Comment